جشن نیم سال تحصیلی 98-99 در سالن حکمت با حضور پر شور پدرها و مادرها برگزار گردید