فعالیت های آموزشی

5 03 1400

شعر ضرب سال تحصیلی 1399-1400

  شعر ضرب جهت بهبود روند فراگیری جدول ضرب توسط دانش آموزان پایه سوم در کلاس های مجازی و آنلاین سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

5 03 1400

املای ماری سال تحصیلی 1399-1400

املای ماری جهت ایجاد انگیزه برای نوشتن بهتر و باکیفیت تر و باعلاقه تر دانش آموزان پایه اول در کلاس های آنلاین و مجازی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

Go to Top