جشن آغازین سال تحصیلی 1402-1403 با حضور دختران گلمون در تمامی پایه ها و خانواده های گرامی برگزار گردید