جشن پایان سال 1401-1402 که از آن با عنوان جشن سبزه ها یا عید نوروز یاد میشود با حضوز دانش آموزان و پدرها و مادرها برگزار گردید در این جشن ضمن هنرنمایی هنرمندان صدا و سیما دانش آموزان فعالیت های یک ساله خود مانند سرود ، موسیقی و … را به نمایش گذاشتند همچنین در آخر مراسم به دانش آموزان هدایایی به رسم یادبود تقدیم شد