جشن تکلیف دانش آموزان کلاس سومی ما در سال 1401-1402 با حضور مادران و دانش آموزان در سالن فدک برگزار گردید در این جشن چادر و جانماز و قرآن تقدیم دخترای گلمون شد.گوشه ای از این مراسم رو با هم ببینیم