جشن آغازین سال تحصیلی 98-99 در سالن حکمت با حضور پدران و مادران عزیز برگزار گردید