پیش دبستان و دبستان دخترانه فروغ بهمن - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 شهرک گلستان

شرح برنامه ها و فعالیت ها از زبان مدیر و موسس

 

 

 توضیحات مشاور پیش دبستان و دبستان فروغ بهمن سرکار خانم دکتر فعال و همچنین سرکار خانم دکتر حسین پور موسس و مدیریت مجموعه پیرامون فعالیت ها و برنامه های اجرایی

 

نظر شما برای “شرح برنامه ها و فعالیت ها از زبان مدیر و موسس”