مدارک و شرایط لازم ثبت نام در دوره پیش دبستانی

 1. داشتن شرایط سنی
  1. پیش دبستانی 1: 4 سال تمام (از متولدین 1/7/1397 الی 1/7/1398)
  2. پیش دبستانی 2: 5 سال تمام (از متولدین 1/7/1396 الی 1/7/1397)
 2. اصل و کپی شناسنامه دانش آموز
 3. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر
 4. کپی کارت واکسیناسیون
 5. دوقطعه عکس 4 × 3
 6. تکمیل فرم ها و پوشه ها
 7. تکمیل فرم ها و قراردادهای شهریه، کلاس های فوق برنامه، غذا، سرویس و …
 1. داشتن شرایط سنی
  1. پیش دبستانی 1: 4 سال تمام (از متولدین 1/7/1397 الی 1/7/1398)
  2. پیش دبستانی 2: 5 سال تمام (از متولدین 1/7/1396 الی 1/7/1397)
 2. اصل و کپی شناسنامه دانش آموز
 3. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر
 4. کپی کارت واکسیناسیون
 5. دوقطعه عکس 4 × 3
 6. تکمیل فرم ها و پوشه ها
 7. تکمیل فرم ها و قراردادهای شهریه، کلاس های فوق برنامه، غذا، سرویس و …

مدارک و شرایط لازم ثبت نام در پایه اول دبستان

 1. داشتن شرایط سنی (متولدین 1/7/1395 الی 1/7/1396)
 2. اصل و کپی شناسنامه دانش آموز
 3. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی پدر و مادر
 4. فرم تطبیق
 5. دفترچه شناسنامه سلامت یا کارت و اکسیناسیون
 6. کارت سنجش تحصیلی
 7. شش قطعه عکس 4 × 3
 8. تکمیل فرم ها و پوشه ها
 9. تکمیل فرم ها و قراردادهای شهریه، کلاس های فوق برنامه، غذا و سرویس