موفقيت درخشان دانش آموز ثنا خليلی پايه ششم در مسابقات دو و ميدانی و كسب مقام سوم و حکم قهرمانی را به ايشان و خانواده محترم و مربيان زحمت كش فروغ بهمن تبريک عرض می نماییم و برای ایشان موفقیت روز افزون از درگاه ایزد متعال خواهانیم

مدیریت پیش دبستان و دبستان غیر دولتی فروغ بهمن