نمونه ای از پرسش و پاسخ ریاضی مبحث بسته های یکی و ده تایی در کلاس های آنلاین پایه اول ابتدایی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰