پیش دبستان و دبستان دخترانه فروغ بهمن در سال تحصیلی 1401-1402  برنامه های متنوعی دارد، در این ویدئو گوشه ای از این فعالیت ها را به نمایش گذاشته ایم.فروغ بهمن هر ساله برنامه های مختلف و متنوعی را برای دانش آموزان خود برگزار میکند