جشن تکلیف سال تحصیلی 98-99 دختران گل کلاس سومی فروغ بهمن با حضور مادرهای عزیز برگزار گردید