پیش دبستان و دبستان دخترانه فروغ بهمن - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 شهرک گلستان

آموزش مجازی و فعالیت ها در زمان کرونا

 

 

 
شروع سال تحصیلی 1399-1400 به صورت نیمه حضوری و ادامه ی فعالیت های درسی به صورت مجازی
نظر شما برای “آموزش مجازی و فعالیت ها در زمان کرونا”